New Year 2020: Excellent inversion over Poland

Ten wpis jest dostępny także w języku polskim: Nowy Rok 2020: Rekordowa inwersja nad Polską

This year’s winter in Poland is very mild and it does not resemble such a season in our country at all. In fact, it looks like late autumn with possible light frosts. The forecasts for the most part of January are still in line with current weather, so this month should be definitely warm. Starting from the end of December 2019, subsequent high pressure systems began to move to Poland from west. Such a weather favors good propagation, which can significantly increase the range of radio emissions. An inversion in the troposphere can enhance the reception in a wide frequency range, starting from the lower VHF (typically 50-70 MHz), through broadcast radio, television, microwaves and even… optical waves.

My DX equipment consists of RocketDish 5G31-AC antenna with DBII F52N-PRO radio on the top of a 18 m mast with a rotor near Płock, Poland (114 m ASL).

Read More

Nowy Rok 2020: Rekordowa inwersja nad Polską

This post is also available in English language: New Year 2020: Excellent inversion over Poland

Tegoroczna zima wcale nie przypomina tej pory roku w naszym kraju. W rzeczywistości nadal trwa późna jesień z możliwymi słabymi przymrozkami. Obecne prognozy nie pozostawiają złudzeń i w większości styczeń ma być bardzo łagodny. Od końcówki grudnia 2019 roku z zachodu zaczęły nadciągać nad Polskę kolejne wyże. Taka pogoda sprzyja podwyższonej propagacji, która potrafi w znaczny sposób zwiększyć zasięg emisji radiowych. Inwersja w troposferze może wpływać na odbiór w szerokim zakresie częstotliwości, zaczynając od dolnego UKF-u (typowo 50-70 MHz), przez pasma radiowe, telewizyjne, mikrofale, a nawet… widmo optyczne.

Mój zestaw odbiorczy to antena RocketDish 5G31-AC + DBII F52N-PRO na maszcie 18 m n.p.t. z rotorem w okolicach Płocka (114 m n.p.m.).

Read More

June 2019: London, Manchester and Cardiff via tropo in Poland

Ten wpis jest dostępny także w języku polskim: Tropo: Londyn, Manchester i Cardiff w Polsce

The early morning of June, 27th 2019 brought one of the biggest tropospheric propagation from Western Europe we have ever observed from Poland. Looking at the results, it can be stated that it was the strongest tropo on the VHF FM band 87.5-108 MHz from the territories of England, the Netherlands and Belgium for at least 15 years (probably since ever), with many transmitters and areas received for the first time. The received signals reached the stereo and even RDS quality on many frequencies, and the maximum distances exceeded 1500 km.

Read More

Lato i jesień 2018: nowe rekordy Wi-Fi DX 5 GHz

Jest to kontynuacja wpisu Wiosna 2018: nowe rekordy Wi-Fi DX 5 GHz.

Lato 2018 roku zapisało się jako najcieplejsze w historii obserwacji meteorologicznych, zarówno w całej Europie, jak i Polsce. Rekordowa pogoda, trwająca od wczesnego początku wiosny, przynosiła znakomite warunki propagacyjne na pasmach mikrofalowych rozszerzając standardowy zasięg nadajników poprzez zakrzywianie ścieżek sygnałów lub formując dukty troposferyczne.

Korzystając z mojego zestawu odbiorczego, składającego się z masztu o wysokości 18 metrów wraz z rotorem i dwupolaryzacyjną anteną paraboliczną o zysku 31 dBi na pasmo 5 GHz, mogłem prowadzić dalsze obserwacje propagacji mikrofalowych w troposferze w okolicy Płocka. Dzięki integracji programu z obsługą rotora możliwe jest automatyczne skanowanie sieci w wybranym zakresie azymutów i zapisywanie wszystkich danych, bez mojej ingerencji.

Podczas wiosny uzyskałem nowy rekord odbioru sygnału Wi-Fi w paśmie 5 GHz (i to dwukrotnie) w odległości 370 km. Ale to był przecież dopiero początek sezonu na tropo. Jak powszechnie wiadomo, najciekawsze, najsilniejsze i najbardziej spektakularne propagacje troposferyczne występują w Polsce na jesieni. Tak też było i tym razem…

Read More