Useful links

Lists of FM stations / Wykazy stacji FM:

Transmitter maintenance plans / Planowane konserwacje:

Propagation forecasts / Prognozy propagacji:

Other / Inne: