Analiza odbioru sieci Wi-Fi 5 GHz – 346 km

Zeszłoroczny jesienny sezon propagacji był bardzo spektakularny zarówno na pasmach ultrakrótkich, jak i na mikrofalach. Przełom października i listopada przyniósł bardzo stabilną i bezwietrzną wyżową pogodę. Wraz z nią wystąpiły silne dukty troposferyczne, które prawie codziennie umożliwiały wykrywanie sieci bezprzewodowych WiFi w odległościach 100, 200, a nawet ponad 300 km bez widoczności optycznej.

Nielicencjonowane pasmo radiowe 5 GHz jest szeroko wykorzystywane przez lokalnych dostawców internetu (ang. ISP – internet service provider) do pokrycia zasięgiem miejsc, gdzie nie ma możliwości połączenia kablowego lub światłowodowego, a także do zestawiania mostów radiowych między punktami dostępu. Standard używany w tym celu to zazwyczaj zwykłe WiFi 802.11a/n/ac z różnymi modyfikacjami (np. dostęp TDMA: protokół nv2 – MikroTik lub AirMax – Ubiquiti). W tym celu wykorzystywane są zewnętrzne anteny zintegrowane z modułem radiowym, które są zwykle montowane na sporej wysokości względem otoczenia (lokalne wzniesienia, kratownice, kominy). Otwiera to drogę do ciekawych eksperymentów związanych z obserwacją propagacji na tak wysokich częstotliwościach przy użyciu ogólnodostępnego sprzętu.

Read More

Autumn 2015: Extreme tropo duct 5 GHz Wi-Fi 300+ km

POL Ten artykuł jest także dostępny w języku polskim. / This article is also available in Polish language.

An extremely strong propagation occurred on October 27 and 28, which made possible detection of 5 GHz Wi-Fi network signals near Płock, Poland at distances of over 300 km, including… Czech Republic.

In last days, thanks to a high pressure system over the central Europe, very interesting propagation conditions occurred on the radio bands. The weather settled down on October 26 and 27 and brought a windless night. The morning, in line with my predictions and tropo forecasts, brought a very strong propagation from southern Poland on the VHF-FM band. The enhanced conditions were still remaining throughout the day, however significantly weaker than in the morning. 

Read More

Jesień 2015: Ekstremalny dukt tropo 5 GHz Wi-Fi 300+ km

G This article is also available in English language. / Ten artykuł jest także dostępny w j. angielskim

27 i 28 października wystąpiła ekstremalnie silna propagacja, która umożliwiła wykrywanie sygnałów sieci Wi-Fi 5 GHz w okolicach Płocka w odległościach ponad 300 km… m.in. z Republiki Czeskiej.

W ostatnich dniach, ze względu na potężny wyż w środkowej Europie, na pasmach radiowych zapanowały bardzo korzystne warunki propagacyjne. Z 26 na 27 października pogoda ustabilizowała się, przynosząc bezwietrzną noc. Poranek zgodnie z moimi przewidywaniami i prognozami tropo przyniósł bardzo silną propagację z południa Polski w paśmie UKF-FM. W ciągu dnia podwyższone warunki utrzymywały się nadal, jednak znacznie słabsze niż rano. 

Read More

Propagacja troposferyczna na paśmie Wi-Fi 5 GHz

grid_polarW ciągu ostatnich tygodni przez Polskę przewinęła się wiadomość o nowym rekordzie połączenia Wi-Fi na odległość 250 km. Warunek “widoczności radiowej” był jednak spełniony, ponieważ lokalizacje to szczyty górskie. Taki link musiał się mniej lub lepiej udać. Co zatem z łącznościami DX-owymi, bez jakiejkolwiek widoczności?

Przez ostatnie 10 lat wielokrotnie obserwowałem podwyższoną propagację na paśmie 2,4 GHz wywołaną głównie inwersją radiacyjną. Podczas wyżowej pogody w lato, po gorących dniach, często przychodzą bezwietrzne noce. Takie warunki umożliwiają tworzenie silnej inwersji w niskich warstwach troposfery ze względu na wypromieniowywanie ciepła z powierzchni gruntu. Pomimo niskiego zawieszenia anteny, podczas moich obserwacji względnie często wykrywałem różne sieci Wi-Fi, których nazwy wskazywały na odległości rzędu 50, 70 km, a sporadycznie nawet 100 i więcej kilometrów.

Jednak przez tak długi czas wiele się zmieniło. Obecnie ze względu na zakłócenia i ograniczone pasmo 2,4 GHz (tylko trzy niezachodzące na siebie kanały), dostawcy internetu używają wyższego i znacznie szerszego pasma 5 GHz. Sieci są budowane przy użyciu zewnętrznych anten, często na wysokich obiektach, np. kominach, czy konstrukcjach kratownicowych.

Ostatnio zakupiłem uzywaną antenę siatkową (grid) o zysku ok. 30 dBi na pasmo Wi-Fi 5 GHz. Zachęcony warunkami wskazującymi na możliwość dalekiego odbioru postanowiłem obserwować eter w oczekiwaniu na mikrofalowy dukt troposferyczny. W zależności od kierunku normalny odbiór sieci jest ograniczony przez pobliskie drzewa, zabudowania, a także ukształtowanie terenu. Antena zawieszona jest w okolicach Płocka na wysokości 8 m n.p.t. Bez podwyższonych warunków maksymalny zasięg wynosi do 20 km i to tylko z bardzo wąskiego południowego kierunku za Wisłą.

Read More