Perseidy 2014

Za kilka dni, między 12 a 14 sierpnia, nastąpi szczyt aktywności Perseidów, czyli jednego z największych rojów meteorów. Już teraz na skali radiowej można przypadkowo usłyszeć wzmożoną aktywność “pingów”, czyli krótkich odbić od zjonizowanego powietrza oraz długich “burstów”. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (ang. IMO), maksimum w tym roku przypadnie prawdopodobnie na 13 sierpnia, między drugą a piątą czasu w Polsce (00:00 – 03:00 UTC). Będzie można wtedy zobaczyć, a także usłyszeć, około 100 “spadających gwiazd” na godzinę.

Najlepszy czas na obserwację eteru radiowego to godziny nocne (23 – 03) oraz okolice południa (10-14). Jak pokazuje doświadczenie w odbiorze z poprzednich lat, możliwe są nawet kilkuminutowe odbicia sygnału. Serwis MMMonVHF obliczył zakres godzin, w których warto ustawić antenę na dany azymut, dla obserwatora w centralnej Europie:

N/S: 10 – 13 oraz 01 – 04
NE/SW: 10 – 15
E/W: 12 – 15 oraz 22 – 01
NW/SE: 22 – 04

Jak wygląda przykładowe odbicie od meteoru? Oto stacja France Musique 89,9 z Rennes odebrana w odległości ok. 1600 km podczas zeszłorocznego maksimum roju. Niestabilny sygnał był możliwy do nasłuchu przez prawie 100 sekund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *