Dziś wieczorem (19 maja po godzinie 22) w trakcie przeglądania zakresów fal krótkich natrafiłem na sygnał przypominający typowy sygnał DRM. Zajętość pasma wynosi około 10 kHz, a po falowaniu sygnału można przypuszczać, że jest to jeden sygnał pochodzący z określonego kierunku. Postanowiłem przekierować wyjście audio z programu gqrx na DReaM i uzyskałem następujący wynik.

Jak widać jest to prawdziwy sygnał DRM. Sygnał jest zbyt słaby aby dało się poprawnie zdekodować dźwięk, jest jednak wystarczający by ukazała się nazwa serwisu i inne podstawowe informacje.

Nie jestem w stanie określić z którego kierunku pochodzi sygnał, ani kto odpowiada za emisję. Jedyną informacją na którą udało mi się natrafić jest ten wpis na forum drmrx.org opisujący odbiór na pobliskiej częstotliwości. Mój odbiornik: AirSpy HF+. Antena: Discone (do czasu rozwieszenia nowej anteny na zakresy KF-owe).

Add a comment / Dodaj komentarz:

Post Navigation