Poniższa tabela przedstawia przykładowe pomiary lokalnych stacji UKF-FM w Płocku, wykonane 1 maja 2019 r. (popołudnie i wieczór) przy użyciu FM MPX power monitor na odbiorniku SDR Airspy HF+. Przygotowałem rówież skrypty generujące histogram dewiacji oraz wykres mocy modulacji multipleksu (gnuplot). Każdy pomiar odbywał się na kierunkowej antenie (Körner 19.3 lub 2×9-el Yagi) i trwał 31 minut (w tym 60 sekund do uzyskania poprawnej wartości MPX power).

Freq Stacja Lokalizacja ERP Poziom MPX Dew ±
88.1h RPL FM Płock – Radziwie 0.25 kW 76 dBf 5.10 dBr 78.6 kHz
90.4v VOX FM Płock – Kochanowskiego 0.5 kW 86 dBf 2.96 dBr 72.9 kHz
92.2h PR 1 Sierpc – Rachocin 60 kW 85 dBf 1.56 dBr 78.3 kHz
93.1v RMF Classic Płock – Radziwie 0.25 kW 80 dBf 2.96 dBr 73.9 kHz
94.3h RMF FM Sierpc – Rachocin 60 kW 86 dBf 2.33 dBr 74.7 kHz
95.2v Eska Płock Płock – Kochanowskiego 0.1 kW 83 dBf 2.98 dBr 73.4 kHz
96.1h PR 3 Sierpc – Rachocin 60 kW 86 dBf 1.51 dBr 78.8 kHz
97.3h Radio Zet Sierpc – Rachocin 60 kW 87 dBf 4.04 dBr 77.7 kHz
98.1h PR 2 Sierpc – Rachocin 2.5 kW 73 dBf -1.40 dBr 76.9 kHz
101.2v TOK FM Płock – Radziwie 1 kW 88 dBf 1.50 dBr 71.4 kHz
101.9h RDC Sierpc – Rachocin 60 kW 87 dBf 2.99 dBr 72.6 kHz
104.3v KRDP Płock – Orlen (h160) 1 kW 99 dBf 3.02 dBr 74.2 kHz
106.3h Radio Maryja Sierpc – Rachocin 60 kW 85 dBf 4.15 dBr 74.9 kHz

Histogramy są generowane na podstawie 20 próbek szczytowych na sekundę (jedna na 50 ms), w sumie 37200 próbek dla każdego pomiaru (31 minut).

Add a comment / Dodaj komentarz:

Post Navigation