Pomiary stacji UKF-FM (MPX power)

Poniższa tabela przedstawia przykładowe pomiary lokalnych stacji UKF-FM w Płocku, wykonane 1 maja 2019 r. (popołudnie i wieczór) przy użyciu FM MPX power monitor z odbiornikiem SDR Airspy HF+. Każdy pomiar odbywał się na kierunkowej antenie (Körner 19.3 lub 2×9-el Yagi) i trwał 31 minut (w tym 60 sekund do uzyskania poprawnej wartości MPX power). Przygotowałem również skrypty generujące histogram dewiacji oraz wykres mocy modulacji multipleksu (gnuplot). 

Freq Stacja Lokalizacja ERP Poziom MPX Dew ±
88.1h RPL FM Płock – Radziwie 0.25 kW 76 dBf 5.10 dBr 79 kHz
90.4v VOX FM Płock – Kochanowskiego 0.5 kW 86 dBf 2.96 dBr 73 kHz
92.2h PR 1 Sierpc – Rachocin 60 kW 85 dBf 1.56 dBr 78 kHz
93.1v RMF Classic Płock – Radziwie 0.25 kW 80 dBf 2.96 dBr 74 kHz
94.3h RMF FM Sierpc – Rachocin 60 kW 86 dBf 2.33 dBr 75 kHz
95.2v Eska Płock Płock – Kochanowskiego 0.1 kW 83 dBf 2.98 dBr 73 kHz
96.1h PR 3 Sierpc – Rachocin 60 kW 86 dBf 1.51 dBr 79 kHz
97.3h Radio Zet Sierpc – Rachocin 60 kW 87 dBf 4.04 dBr 78 kHz
98.1h PR 2 Sierpc – Rachocin 2.5 kW 73 dBf -1.40 dBr 77 kHz
101.2v TOK FM Płock – Radziwie 1 kW 88 dBf 1.50 dBr 71 kHz
101.9h RDC Sierpc – Rachocin 60 kW 87 dBf 2.99 dBr 73 kHz
104.3v KRDP Płock – Orlen (h160) 1 kW 99 dBf 3.02 dBr 74 kHz
106.3h Radio Maryja Sierpc – Rachocin 60 kW 85 dBf 4.15 dBr 75 kHz

Histogramy są generowane na podstawie 20 próbek szczytowych na sekundę (jedna na 50 ms), w sumie 37200 próbek dla każdego pomiaru (31 minut).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *