Pierwsze letnie tropo 2013

Nareszcie po ponad 7 miesiącach przerwy pojawił się troposferyczny dukt z prawdziwego zdarzenia, nie licząc słabych sygnałów z dalszej Danii w lutym. Jeżeli chodzi o odległości to tym razem jednak bez zbyt imponujących wyników, ale siła propagacji – wysoka. Mocno podwyższone warunki zauważyłem po włączeniu radia wieczorem około 22. Zresztą to nie była jedyna atrakcja tego dnia, ponieważ wcześniej nad Czechami i Słowacją rozszalała się jonosfera i MUF osiągnął grubo ponad 144MHz. Odebrałem dzięki temu wiele bałkańskich stacji, w tym także premierowy sygnał z Bośni!

tropo

Read More

Alan’s odd scatter reception

I’ve been asked by our fellow Polish DXer to comment a little on his reception of a distant Ukrainian station in OIRT band. So, this time it’s not my DX, but someone elses. Alan’s report went unnoticed on Radiopolska Forum, but there’s a chance it will contribute the history of Polish FM DXing. That’s the reason to give it some attention here…

Read More

September 2012: Long-range FM & OIRT ducting

Autumn is well known as a perfect season for tropospheric ducting. First notable long-path ducting occurred this year on September 7, but it was just a short propagation. This time, good tropo conditions lasted much longer. Everything started in the evening on October 18 with strong tropo from Lithuania and Belarus. I also got some stations on OIRT band (66 – 74MHz) including Babrujsk (~650km, 73.01 stereo O=5-). Actually I don’t have any OIRT-dedicated antenna and my all receptions were made using Körner 19.3. Stations from Vilnius reached RDS & clear stereo signal (98.3, 102.6, 106.8). Although the distances were not so great, I have received some stations for the first time.

Read More